Właściwym torem – zmiany wizerunkowe


Drodzy Przyjaciele linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. W tym roku mija 5 lat od momentu, w którym zostało oficjalnie zawiązane Stowarzyszenie Kolej Beskidzka. To także 135. rocznica otwarcia linii.

Od początku naszej działalności dokładaliśmy wszelkich starań, aby odwrócić niekorzystne zmiany, które doprowadziły do degradacji systemu transportowego w regionie. Udało się nam powstrzymać proces likwidacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. Na trasę wróciły pociągi, a na linii pojawili się nowi przewoźnicy. Podjęliśmy dodatkowo próby doprowadzenia do integracji transportowej przewoźników drogowych i kolejowych przy jednoczesnym promowaniu walorów turystycznych i krajobrazowych regionu.
Najwyższym priorytetem w tym okresie było jednak podjęcie tematu pełnej rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka, czego pierwszy etap został osiągnięty. Udało się przygotować i opracować Studium Wykonalności rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka w porozumieniu z samorządami lokalnymi oraz zarządcą infrastruktury PKP PLK.

W związku z przypadającą rocznicą oraz zamknięciem pewnego etapu, którym było ukończenie opracowywania Studium Wykonalności rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka, postanowiliśmy dokonać pewnych zmian, które powinny nas przygotować do następnego etapu i pomóc w dalszej działalności. Dokonaliśmy zmian w Zarządzie Stowarzyszenia, aby działać efektywniej. Postanowiliśmy również dokonać zmian wizerunkowych, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, zależy nam bowiem na zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej konieczności rozwoju transportu szynowego.
Pierwszym krokiem wdrażanych przez nas zmian jest prezentacja nowego LOGO Stowarzyszenia, nawiązującego swoją formą oraz kolorami do walorów krajobrazowych regionu oraz proekologicznego charakteru transportu kolejowego.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali nas w tej bardzo trudnej misji. Dziękujemy Grupom, Organizacjom i Podmiotom, które zdecydowały się z nami współpracować.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami osiągniemy cel, jakim jest pełna rewitalizacja linii Żywiec – Sucha Beskidzka, zintegrowany system transportowy na bazie szybkich połączeń kolejowych oraz rozwój turystyki.