Szlakiem Kolei Transwersalnej do Żywca 11 maja 2019 r. w ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”


Już 11 maja br. w sobotę pociąg retro na trasie z Chabówki przez Suchą Beskidzką do Żywca pozwoli przenieść się do kolejowej rzeczywistości z XX wieku. Pociąg pokona jedną z najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce, z Suchej Beskidzkiej do Żywca, by powrócić tą samą trasą do Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. W międzyczasie, po przyjeździe do Żywca (ok. godz. 14:00), pociąg wykona dodatkowy kurs na trasie Żywiec – Jeleśnia – Żywiec, dedykowany szczególnie mieszkańcom Żywiecczyzny. Bilet na trasie Żywiec – Jeleśnia – Żywiec (tam i powrót) w cenie 20 zł będzie dostępny u obsługi pociągu.

Fot. M.Ryś
Pociąg, zestawiony z zabytkowej lokomotywy Ty42-107 z 1946 roku i wagonów z lat 1920 – 1935 oraz lat 1960-1964, pokona fragment dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, która została otwarta 16 grudnia 1884 roku w austro-węgierskiej Galicji. Trasa stanowiła ważny szlak komunikacyjnych łączący zachód i wschód terytorium ówczesnej Galicji, a jednymi z istotniejszych dworców kolejowych były te w Żywcu i Suchej Beskidzkiej.
Nie bez powodu przejazd pociągu Retro będzie stanowił swego rodzaju wycieczkę do historycznego dziedzictwa regionu żywieckiego i suskiego, niezwykle cennego w skali kraju i Europy. W ramach przejazdu planowane są postoje połączone z prezentacją miast i gmin na wybranych stacjach kolejowych.
W Żywcu przy współudziale Stowarzyszenia Kolej Beskidzka planowany jest happening promocyjny, podczas którego mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością stowarzyszenia. Podczas wydarzenia będzie można udzielić poparcia obywatelskiemu projektowi uchwały w sprawie rewitalizacji linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka, jaki został złożony w dniu 17 maja br. do Sejmiku Województwa Śląskiego przez Komitet Uchwałodawczy Mieszkańców. Podczas wydarzenia Stowarzyszenie Kolej Beskidzka będzie również prowadziło zbiórkę publiczną na realizację swojej działalności. Impreza promocyjna z oczekiwanie na pociąg na terenie żywieckiego dworca rozpocznie się o godzinie 12:30.
Linia kolejowa z Żywca do Suchej Beskidzkiej uchodzi za jeden z najbardziej malowniczo poprowadzonych szlaków kolejowych w Polsce. Obecnie, dzięki staraniom Stowarzyszenia Kolej Beskidzka na trasie został wznowiony sezonowo-weekendowy ruch pasażerski  A prace przedprojektowe  dotyczące zakresu przyszłej rewitalizacji zostały zakończone.
Projekt „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” ma na celu promocję atrakcji turystycznych oraz dziedzictwa historii kolei w Małopolsce i obejmuje przejazdy historycznym taborem kolejowym ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce wraz z atrakcjami na pokładzie pociągów oraz podczas postojów na poszczególnych stacjach i przystankach.
Projekt realizowany jest w oparciu o zasoby Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce oraz najpiękniejsze trasy kolejowe Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej przebiegającym na terenie Województwa Małopolskiego.