Zmiany Wizerunkowe – Właściwym Torem


Stowarzyszenie ‚Kolej Beskidzka’ kontynuuje zmiany wizerunkowe zapoczątkowane kilka miesięcy temu. W tym roku mija 5 lat od momentu, w którym zostało oficjalnie zawiązane stowarzyszenie. To także 135. rocznica otwarcia linii Żywiec – Sucha Beskidzka.

Od początku naszej działalności dokładaliśmy wszelkich starań, aby odwrócić niekorzystne zmiany, które doprowadziły do degradacji systemu transportowego w regionie. Udało się nam powstrzymać proces likwidacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. Na trasę wróciły pociągi, a na linii pojawili się nowi przewoźnicy. Podjęliśmy dodatkowo próby doprowadzenia do integracji transportowej przewoźników drogowych i kolejowych przy jednoczesnym promowaniu walorów turystycznych i krajobrazowych regionu.
Najwyższym priorytetem w tym okresie było jednak podjęcie tematu pełnej rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka, czego pierwszy etap został osiągnięty. Udało się przygotować i opracować Studium Wykonalności rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka w porozumieniu z samorządami lokalnymi oraz zarządcą infrastruktury PKP PLK.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się przeprowadzić zmiany wizerunkowe, które powinny nam pomóc w dalszej działalności, a także umożliwić dotarcie do szerszej grupy odbiorców, zależy nam bowiem na zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej konieczności rozwoju transportu szynowego.
Pierwszym krokiem wdrażanych przez nas zmian była prezentacja nowego LOGO Stowarzyszenia, nawiązującego swoją formą oraz kolorami do walorów krajobrazowych regionu, oraz proekologicznego charakteru transportu kolejowego.

Drugim krokiem jest prezentacja naszej nowej strony www.kolejbeskidzka.pl , która została uproszczona a kolorystycznie oprócz wcześniej przyjętych barw logo nawiązuje do naturalnej zieleni i koloru oliwkowego, tradycyjnie wykorzystywanego w malowaniu taboru kolejowego. Strona została zintegrowana z bardzo praktycznym i stabilnym narzędziem, jakim jest mapa-turystyczna.pl. Dzięki temu na jednej stronie można zaplanować podróż pociągiem, wybrać trasę wycieczki pieszej, a także rowerowej oraz sprawdzić dostępność miejsc noclegowych. Na nowej stronie w sposób szczególny została podkreślona MISJA Stowarzyszenia ‚Kolej Beskidzka’, której celem oprócz rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka w dużej mierze jest promocja turystyki. Zawartość strony oraz najważniejsze informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali nas w tej bardzo trudnej misji. Dziękujemy Grupom, Organizacjom i Podmiotom, które zdecydowały się z nami współpracować.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami osiągniemy cel, jakim jest pełna rewitalizacja linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka, zintegrowany system transportowy na bazie szybkich połączeń kolejowych oraz rozwój turystyki.