Elektromobilność na terenie powiatu żywieckiego


Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety związanej z opracowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Żywieckim”. Strategia opracowywana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności.

Głównym zadaniem Strategii będzie wskazanie aktualnych niedostatków i wymiernych potrzeb Mieszkańców, oraz określenie kierunków rozwoju naszego regionu w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji.

Elektromobilność to ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Dane pozyskane dzięki ankiecie będą podstawą dla sporządzenia rzetelnego dokumentu diagnozującego problemy i potrzeby Mieszkańców powiatu.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://elektromobilnosc-powiat-zywiecki.ankietaplus.pl/