Petycja w sprawie rozwoju linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka


Stowarzyszenie ‚Kolej Beskidzka’  nieustannie i na wielu płaszczyznach podejmuje próby przeforsowania programu rozwoju linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka a tym samym broni swojej małej ojczyzny przed dalszą marginalizacją.

ZakopaneIR

W rozpoczynający się weekend (22/01/2016 – 24/01/2016) w Zakopanem odbywają się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podobnych imprez sportowych czy też kulturalnych w regionie nie brakuje w ciągu całego roku. Na takie imprezy mieszkańcy Śląska, Zachodniej czy też Centralnej Polski oraz Słowacji powinni mieć możliwość dotarcia najkrótszą, najszybszą  i najdogodniejszą trasą. Taką możliwość już od okresu międzywojennego zapewniała linia kolejowa Żywiec – Sucha Beskidzka.

Pomimo, że rewitalizacja linii jest ujęta w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Polski Południowej, która w założeniu miała rozwinąć makroregion śląsko-krakowski, oba urzędy marszałkowskie nadal udają, że problemu nie ma.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ‚Kolej Beskidzka’ wraz z fundacją PROKOLEJ złożyły u Ministra Infrastruktury i Budownictwa petycję dotyczącą rozwoju linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka.

Szczegóły petycji i analiza przedsięwzięcia 003_Petycja_SKB_ProKolej