Wielki konkurs noworoczny


Krakowscy studenci, turyści, pasażerowie. Wybierzcie podróż linią Żywiec – Sucha Beskidzka i wygrajcie ekstra nagrody! Podoba się Wam? Udostępniajcie!

Ogólne warunki konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do podróżnych, odbywających dowolną podróż pociągiem REGIO na trasie Kraków Główny – Żywiec przez stację Sucha Beskidzka lub pociągiem dowolnego przewoźnika na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec (relacja w dowolnym kierunku).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup biletu i odbycie podróży na trasie opisanej w pkt. 1, przy czym stacja początkowa lub końcowa (względnie przesiadkowa) musi być dowolną stacją ograniczoną stacjami: Sucha Beskidzka – Żywiec (włącznie), w dowolnym dniu pomiędzy 6 stycznia 2020 r. a 13 marca 2020 r. oraz przystąpienie do konkursu na zasadach opisanych w pkt. 3.
3. Uczestnik przystępuje do konkursu poprzez:
• Polubienie strony facebook.com/kolejbeskidzka oraz
• umieszczenie na profilu strony facebook.com/kolejbeskidzka postu poprzedzonego hashtagiem #KonkursLK97 i wpisaniem w treść postu nr biletu, LUB
• Przesłanie na adres mailowy event@kolejbeskidzka.pl wiadomości zawierającej nr biletu i oznaczonej w temacie: KonkursLK97.
4. Bilet wystawiony na większą ilość osób uprawnia do zgłoszenia tego samego biletu tyle razy, na ile osób został wystawiony, przy czym można to zrobić na jeden z dwóch sposobów:
• zgłosić bilet przez jedną osobę poprzez kilka postów z tym samym numerem,
• zgłosić bilet przez inne osoby, (które podróżowały na tym samym bilecie) LUB można przesłać zgłoszenie na adres mailowy.
W powyższym przypadku dodatkowym warunkiem wygranej będzie weryfikacja przez organizatora biletu pod kątem ilości zgłoszeń (maksymalna ilość zgłoszeń jednego biletu nie może przekroczyć ilości pasażerów na bilecie).
5. Termin zgłoszeń do konkursu upływa dnia 14 marca 2020 r. o godz. 23:59.
6. Nagrodami w konkursie są:
1) Głośnik bezprzewodowy bluetooth JBL FLIP 3 STEALTH EDITION,
2) Markowy plecak turystyczny HI-TEC Traverse o pojemności 55L,
3) Powerbank AP20000D 20000MAH CZARNY,
4) Markowa torba sportowa 4F o pojemności 50L,
5) Markowa torba sportowa 4F o pojemności 40L,
6) Gadżety organizatora.
7. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy prawidłowo przystąpili do konkursu, przy czym nagrody, o których mowa w pkt. 6, ust. 1) i 3) zostaną rozlosowane wyłącznie wśród uczestników, których zgłoszenia dotyczą podróży poc. POLREGIO na trasie Kraków – Żywiec lub Żywiec – Kraków Główny (trasa podróży oprócz warunku, o którym mowa w pkt. 2, musi dodatkowo przebiegać przez odcinek Zembrzyce – Sucha Beskidzka lub Sucha Beskidzka – Zembrzyce).
8. Losowanie odbędzie się za pomocą generatora liczb dostępnego na stronie www.losowe.pl, spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń. Listę zgłoszeń organizator opublikuje stronie internetowej facebook.com/kolejbeskidzka w dniu 15 marca 2020 r.
9. Losowanie odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r., przy czym nagrody, o których mowa w pkt. 6 ust. 2), 4)-6) zostaną wylosowane spośród wszystkich zgłoszeń, natomiast nagrody, o których mowa w pkt. 6 ust. 1), 3) zostaną wylosowane spośród uczestników, o których mowa w pkt. 7 in fine.
10. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stornie internetowej facebook.com/kolejbeskidzka, po czym zwycięzca otrzyma prywatną wiadomość dotyczącą odbioru nagrody.
11. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie (w oryginale lub za pomocą skanu, zdjęcia, etc.) oryginału biletu.
12. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy w biurze organizatora w terminie ustalonym ze zwycięzcą. Na wniosek zwycięzcy nagroda może być przesłana do zwycięzcy listem poleconym/paczką na adres wskazany przez niego w terminie do dnia 02 kwietnia 2020 r.
13. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
14. W sprawach nie uregulowanych ostateczne rozstrzygnięcie należy do organizatora konkursu, którym jest Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” z siedzibą w Żywcu, ul. Dworcowa 52