Zarząd
Stowarzyszenia
Prezes Zarządu – Hubert Maślanka
Wiceprezes Zarządu – Piotr Jodłowiec
Wiceprezes Zarządu – Marcin Ryś
Członek Zarządu – Anna Trzop
Członek Zarządu – Mateusz Wieczorek

Komisja
Rewizyjna
Katarzyna Motyka
Michał Matraszek
Dominik Gołek