Formularz rezerwacji biletów na trasie Chabówka – Żywiec – Chabówka i Żywiec – Jeleśnia – Żywiec


W celu złożenia zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza z danymi niezbędnymi do dokonania rezerwacji. Na podstawie niniejszego zgłoszenia zostanie przygotowane POLECENIE ZAPŁATY PRZELEWEM, które prześlemy na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej.

 • Zamówienie dotyczy przejazdu pociągiem retro na trasie Chabówka – Żywiec – Chabówka (Cena biletu 110 zł) lub Żywiec – Jeleśnia – Żywiec (Cena biletu 30 zł) w dniu 23 marca 2024 roku.
 • Dzieciom do lat 4 przysługuje przejazd bezpłatny w ilości 1 dziecko z jedną osobą dorosłą, jednak bez prawa do oddzielnego miejsca siedzącego.
 • W pociągu nie obowiązują ulgi ustawowe i rezerwacja miejsc, decyduje kolejność zajęcia.
 • Po wpływie środków za bilety na nasze konto prześlemy potwierdzenie wpłaty pocztą elektroniczną.
 • Odbiór biletu Chabówka – Żywiec – Chabówka nastąpi u Organizatora na stacji Chabówka lub w pociągu na podstawie potwierdzenia (wydrukowanego lub na telefonie), a Żywiec – Jeleśnia – Żywiec u Organizatora na stacji Żywiec w dniu przejazdu.
 • Wstęp do Skansenu jest dodatkowo płatny.
 • W przypadku dostępnych miejsc, zakup biletu na kurs wahadłowy Żywiec – Jeleśnia – Żywiec możliwy będzie również w dniu wyjazdu na peronie kolejowym w Żywcu. Płatność gotówką.
 • W przypadku nieotrzymania potwierdzenia można także pisać na kolejbeskidzka@gmail.com
 • W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu +48 792 321 437.
 • Bilety Żywiec – Jeleśnia – Żywiec zostały wyprzedane (w przypadkach rezygnacji i zwolnienia miejsc bilety będą sprzedawane na peronie w Żywcu. Płatność gotówką.
 • Można zamawiać bilety Sucha Beskidzka – Żywiec – Sucha Beskidzka za 60 zł.

 

Sprzedaż została zakończona


Regulamin – Aktualizacja

1. Przejazd specjalnym pociągiem organizowany przez Stowarzyszenie Kolej Beskidzka z siedzibą w Żywcu w dniu 23 marca 2024 r.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd pociągiem specjalnym jest PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki, ul. Św. Huberta 11, 40-542 Katowice.

3. Tabor zapewnia Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce oraz Fundacja Era Parowozów.
4. Uczestnik przejazdu ma obowiązek przestrzegać przepisy organizacyjne obowiązujące w pociągu uruchamianym przez Przewoźnika.

5. Uczestnik przejazdu zobowiązany jest posiadać wykupiony bilet według obowiązującej taryfy.

6. W pociągu specjalnym nie obowiązują ulgi ustawowe ani handlowe. W pociągu nie obowiązuje rezerwacja miejsc, decyduje kolejność zajęcia.

7. Szczegółowy rozkład jazdy pociągu zostanie udostępniony na stronie internetowej kolejbeskidzka.pl.

8. Organizator nie odpowiada za spóźnienie uczestnika na odjazd pociągu. W szczególności w takim przypadku nie przysługuje zwrot za niewykorzystany przejazd. Uczestnik winien przewidzieć dodatkowy czas na dojazd do miejsca odjazdu pociągu oraz inne czynności związane z ograniczonym miejscem parkowania pojazdu. Wniesienie opłaty za przejazd pociągiem specjalnym nie uprawnia do wejścia na teren Skansenu Zabytkowego Taboru Kolejowego. Wstęp do Skansenu jest dodatkowo płatny.

9. Do uczestnictwa w przejeździe uprawniają tylko bilety wydane przez Organizatora (według oznaczonej na bilecie trasy i daty przejazdu).

10. Zakup biletów następuje przez złożenie zamówienia za pomocą dedykowanego formularza na stronie kolejbeskidzka.pl oraz opłacenia go w formie i terminie wskazanej przez organizatora w wiadomości e-mail stanowiącej odpowiedź na przesłane zamówienie. Bilety zostaną wydane uczestnikowi w dniu wyjazdu na podstawie listy zamówień za okazaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

11. Nie przewiduje się zwrotów opłaconych biletów. Uczestnik dokonuje wpłaty za bilety tytułem odpłatnej działalności pożytku publicznego realizowanej przez Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka.

12. Stowarzyszenie nie wystawia faktur Vat z tytułu wniesionej opłaty za bilety.

13. Dzieci do 4 roku życia podróżują bezpłatnie, bez miejsca siedzącego. Przysługuje maksymalnie jedno dziecko na jedną osobę posiadającą bilet.

14. Wykupione bilety są ryczałtowe tzn. obowiązują na całą trasę przejazdu danego pociągu, niezależnie od odcinka, na którym podróżuje Pasażer.


15.
Bilety sprzedawane za pośrednictwem formularza obejmują przejazd na strasie Chabówka – Żywiec – Chabówka i nie obejmują kursu wahadłowego Żywiec – Jeleśnia – Żywiec. Zakup biletu na kurs wahadłowy Żywiec – Jeleśnia – Żywiec możliwy będzie w dniu wyjazdu na peronie kolejowym w Żywcu za dodatkową opłatą
.

15. Bilety sprzedawane za pośrednictwem formularza obejmują przejazd na strasie Chabówka – Żywiec – Chabówka oraz kurs wahadłowy Żywiec – Jeleśnia – Żywiec. W przypadku dostępnych miejsc, zakup biletu na kurs wahadłowy Żywiec – Jeleśnia – Żywiec możliwy będzie również w dniu wyjazdu na peronie kolejowym w Żywcu.

16. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe tylko pod opieką osoby dorosłej.

17. Uczestnik przejazdu nieposiadający biletu na przejazd może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji w czasie trwania przejazdu.

18. Osoby uczestniczące w przejeździe zobowiązane są zachowywać się kulturalnie, w sposób nie zagrażający innym uczestnikom, nie zakłócający spokoju innych osób.

19. Zabrania się wnoszenia do pociągu oraz spożywania w trakcie trwania przejazdu napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

20. W pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

21. Zabrania się wprowadzania na pokład pociągu psów i kotów oraz innych zwierząt.

22. Zabrania się zabierania na pokład pociągu rowerów. Wózki dziecięce mogą być wnoszone na pokład pociągu za uprzednim zgłoszeniem takiego faktu do organizatora za pomocą wiadomości e-mail.

23. Pasażer nie stosujący się do niniejszego regulaminu może zostać wyproszony z pociągu przez obsługę.

24. W przypadku awarii taboru/lokomotywy Przewoźnik zabezpieczy alternatywny pojazd trakcyjny.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników.

26. Organizator zastrzega możliwość odwołania przejazdu bez podania przyczyn. W przypadku odwołania przejazdu nastąpi zwrot wpłat uczestnikom.

27. Zakup biletu na przejazd jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.


Rozkład jazdy
▪️ Chabówka 7:43,
▪️ Sucha Beskidzka 8:51/9:21,
▪️ Hucisko 10:00/10:10,
▪️ Jeleśnia 10:28/10:38,
▪️ Żywiec 11:02.
——————–
▪️ Żywiec 12:02,
▪️ Jeleśnia 12:27,
▪️ Jeleśnia 13:00,
▪️ Żywiec 13:24,
——————–
▪️ Żywiec 14:09,
▪️ Jeleśnia 14:33/14:43,
▪️ Hucisko 15:02/15:07,
▪️ Sucha Beskidzka 15:45/16:33,
▪️ Chabówka 17:45.