ZOBACZ


W 1984 roku (100 lat po otwarciu linii) 2 km za przystankiem KURÓW SUSKI w kierunku Suchej, wybudowano i otwarto przystanek LACHOWICE CENTRUM. Podczas budowy linii między Kurowem a Lachowicami Centrum zbudowano mosty na Lachówce i na prawym dopływie Lachówki. Za Lachowicami Centrum powstał mostek na kolejnym prawym dopływie Lachówki.
Historia przystanku wyglądała następująco. Po latach wędrówek na pociąg do Kurowa i Lachowic, które były zlokalizowane poza ścisłym centrum, mieszkańcy Lachowic postanowili by zabiegać o przystanek w okolicy Kościoła. Jednym z inicjatorów walki o przystanek był już nie żyjący Ludwik Młyński, dyżurny ruchu który pracował na stacji Żywiec Sporysz. Na przystanku postawiono długą metalową wiatę, która następnie została zabudowana aby zapobiec nawiewaniu śniegu w zimie. Parę lat później posadzono piękne tuje i cisy, które obecnie przeznaczone są do wycięcia. Z przystanku korzystali mieszkańcy Lachowic a także studenci i turyści wędrujący w góry oraz dojeżdżający do pobliskiej chatki. Ponadto pracownicy byłych firm, Kółka Rolniczego i Punktu Skupu Mleka z Wadowic. Dawniej, przyjeżdżający do Lachowic mogli zakosztować dobrego swojskiego ogórka kiszonego u Pana Dobrowolskiego jak i napić się oraz dobrze zjeść u Kubielasa i Pod Wierchami. W latach osiemdziesiątych bardzo wiele osób dojeżdżało pociągiem po goździki do Pana Adamka. Za Kościołem Lachowice Banasie niegdyś kończyła się Śląska DOKP a zaczynała Południowa. Niedaleko od przystanku znajduje się pomnik. Idąc w kierunku Lachowic Mącznego w okolice Gustawów w okresie międzywojennym i po wojnie funkcjonowała cegielnia. Na terenie Lachowic było kilka cegielni. W okolicy Mącznego był również zlokalizowany jedyny w okolicy cmentarz dla koni oraz cmentarz choleryczny z okresu wielkiej epidemii w latach 1846-47.
Nad Wątrobowym Potokiem znajduje się jeden z wyższych mostów na trasie, tutaj także jest najwyższy nasyp kolejowy, tworzący długi łuk. Na Kapałowym Potoku funkcjonowała budka dróżnicza, która początkiem lat dziewięćdziesiątych została zastąpiona kontenerową.
Obok przystanku znajduje się drewniany Kościół Parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, który stanowi zabytek na Szlaku Architektury Drewnianej.
W styczniu 2016 roku decyzją PKP PLK (także na wniosek SKB) rozebrano starą wiatę i na jej miejscu postawiono nową a końcem 2017 roku na peronie zamontowano nowe tablice i gabloty peronowe.