Za cel naszej aktywności stawiamy sobie wywarcie wpływu na przyszłość i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na Podbeskidziu poprzez dążenie do przeniesienia części transportu z dróg na tory, a cel ten osiągnąć można jedynie przywracając znaczenie linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka w systemie transportowym regionu.

Dlaczego kolej

Głównym celem jest doprowadzenie do stanu, w którym po 2023 roku mieszkańcy Żywiecczyzny i turyści będą mogli przemieszczać się między Żywcem a Krakowem i Podhalem w około półtorej godziny a możliwość taką gwarantuje kolej. Chcemy aby walory turystyczne i krajobrazowe okolic linii stały się impulsem do rozwoju gmin przez które ona przebiega.

Projekt ten powinien uczynić kolej w połączeniu z usługami przedsiębiorstw komunikacji samochodowej realną alternatywą dla wszystkich użytkowników samochodów osobowych. Jednak może to mieć miejsce jedynie wówczas, gdy sieć kolejowa utrzymana jest na odpowiednim poziomie, oferowany jest nowoczesny, wygodny i przyjazny dla środowiska transport publiczny oraz gdy rozkłady jazdy stworzone są dla pasażera i zintegrowane taryfowo jeden z drugim. Podstawą powinien być transport kolejowy, oczywiście tam gdzie jest to możliwe, transport ten powinien być uzupełniony autobusami w tych obszarach, gdzie kolej nie dociera. To wszystko powinno tworzyć spójny system oparty nie na konkurencji tylko na współpracy, gdzie najważniejszy nie jest zysk pojedynczych przewoźników, a pasażer.

 

Jeśli chodzi o zrównoważony transport publiczny – swoboda gospodarcza powinna ustąpić miejsca celowi publicznemu, jakim jest podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Założenia

Rewitalizacja linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. Usprawnienie i integracja  systemu publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji śląskiej i w obrębie subregionu południowego województwa śląskiego oraz w obrębie subregionu zachodniego województwa małopolskiego. Poprawa mobilności mieszkańców Żywiecczyzny i Ziemi Suskiej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Poprawa dostępności turystycznej regionów Beskidu Żywieckiego, Makowskiego i Beskidu Małego. Zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach krótko i średniodystansowych celem obniżenia emisji zgodnie z założeniami polityki antysmogowej.

Filary sprawnej komunikacji publicznej:

 • Regularne połączenia
 • Atrakcyjna oferta przewozowa (promocje, wspólny bilet, łatwość zaplanowania podróży i zakupu biletu)
 • Nowoczesna, wygodna i bezpieczna flota transportowa.
 • Przyjazne dla pasażera centra przesiadkowe, stacje i przystanki.
 • Parkingi systemu Park and Ride (Parkuj i Jedź)

 

Krótka charakterystyka linii Żywiec – Sucha Beskidzka

Linia kolejowa nr 97c Żywiec – Sucha Beskidzka to najkrótszy kolejowy łącznik regionów Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego z Zakopanem i Podhalem oraz Aglomeracji Krakowskiej z Żywiecczyzną i Słowacją. Linia kolejowa o długości 35km, jednotorowa, zelektryfikowana. Na linii zlokalizowane są następujące przystanki i stacje kolejowe: Żywiec, Żywiec Sporysz, Pewel Mała, Jeleśnia, Pewel Wielka Centrum, Pewel Wielka, Hucisko, Kurów Suski, Lachowice Centrum, Lachowice, Stryszawa, Sucha Beskidzka, (Maków Podhalański).

Oczekiwane efekty

Skrócenie czasu przejazdu Żywiec – Sucha Beskidzka dla pociągów osobowych do 45 minut i do 35 minut dla przyspieszonych. Budowa nowego przystanku Żywiec – Miasto/Park pomiędzy stacjami Żywiec i Żywiec Sporysz. Utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Żywcu i Jeleśni. Przewoźnicy: PKP IC, POLREGIO, KOLEJE ŚLĄSKIE, MZK ŻYWIEC

Przewidywany czas przejazdu dla poszczególnych relacji:

 • Bielsko Biała – Maków Podhalański – 1 godzina
 • Żywiec – Kraków Główny – 1 godzina 30 minut
 • Żywiec – Zakopane – 1 godzina 30 minut
 • Katowice – Zakopane – 2 godziny 30 minut

 

Analiza ruchowo-eksploatacyjna

Zakładane są połączenia w następujących relacjach:

 • Maków Podhalański/Sucha Beskidzka – Bielsko Biała Główna – 4-5 par codziennie (POLREGIO)

 • Zwardoń/Żywiec – Kraków Główny – 2 pary codziennie (POLREGIO)

 • Katowice – Zakopane – 1 para codziennie (KOLEJE ŚLĄSKIE)

 • Gliwice/Rybnik – Zakopane – 1 para sezonowo-weekendowe (Koleje Śląskie/POLREGIO)

 • Szczecin/Wrocław – Zakopane – 1 para sezonowo-weekendowe (PKP IC)

 • Warszawa – Zakopane – 1 para sezonowo-weekendowe (PKP IC)

 • Cieszyn – Jeleśnia – 1 para codziennie (Koleje Śląskie)

Pociągi obsługiwane przez POLREGIO i KOLEJE ŚLASKIE na odcinku Bielsko Biała Główna – Żywiec w godzinach szczytu będą kursować w cyklu półgodzinnym co stworzy system Szybkiej Kolei Miejskiej dla miasta Żywca i Bielska Białej. Ponadto Koleje Ślaskie na odcinku Bielsko Biała – Żywiec w godzinach szczytu będą kursować jako przyspieszone, natomiast POLREGIO zatrzymywać się na każdym przystanku. Rozwiązanie takie usprawni i przyspieszy ruch na osi Katowice – Żywiec. W Żywcu skomunikowania kierunku Suchej Beskidzkiej z pociągami do Zwardonia/Katowic, a w Zwardoniu z pociągami Kolei Słowackich (ZSSK) w kierunku Żyliny i Bratysławy. W Makowie Podhalańskim natomiast skomunikowania na Zakopane/Nowy Sącz i Kraków Główny. Wspólny bilet i taryfa dla przewoźników kolejowych. W węzłach przesiadkowych zintegrowanie z komunikacją miejską MZK Żywiec. W późniejszej fazie możliwość opracowania wspólnej taryfy biletowej pociąg-autobus. Realizacja systemu Park&Ride.


Nasze działania

Od początku formowania się Stowarzyszenia ‚Kolej Beskidzka’ około roku 2012 działalność skupiała się w następujących obszarach:

 • Apele, petycje
 • Działania na szczeblach ministerialnych, spotkania z przedstawicielami Rządu
 • Nieustanne podejmowanie działań na rzecz wznowienia połączeń kolejowych, udział w konsultacjach społecznych rozkładów jazdy, zgłaszanie uwag i propozycji
 • Promowanie połączeń kolejowych, organizowanie wydarzeń i konkursów mających na celu zachęcanie do korzystania z transportu przyjaznego środowisku
 • Działania na rzecz możliwości i sposobów rewitalizacji linii kolejowej na szczeblu wojewódzkim, krajowym i europejskim
 • Monity i wnioski
 • Prace w czynie społecznym celem odnowienia przystanków kolejowych
 • Monitorowanie i dozorowanie stanu linii kolejowej
 • Organizowanie spotkań i prezentacji z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, przedstawicieli przewoźnika oraz zarządcy infrastruktury

Archiwalne materiały prasowe