ZOBACZ


Historia powstania zlokalizowanego 8 kilometrów od Żywca przystanku kolejowego w Pewli Małej należy do najciekawszych na całym odcinku. Związana jest z zamieszkującym wieś Wojciechem Szwedem, Posłem na Sejm Galicyjski, który na zgromadzenia sejmowe najczęściej udawał się właśnie pociągiem. Konieczność każdorazowego udawania się posła w celu rozpoczęcia swojej podróży do oddalonych o około 3 km Jeleśni czy Żywca-Sporysza stała się na tyle uciążliwa, że postanawiając wykorzystać swoją pozycję, zaczął posyłać swojego służącego na którąś z pobliskich stacji, który z kolei prosił, aby pociąg zatrzymał się w polu, we wsi Pewel Mała. Spontaniczne zatrzymywania się pociągu we wsi sprawiły, że za namową innych mieszkańców wsi, poseł doprowadził do powstania w 1892 roku przystanku w Pewli Małej. Przystanek przyczynił się do rozwoju osady i podniesienia jakości życia jej mieszkańców.
Parterowy, murowany budynek przystanku składał się z dwóch części, poczekalni oraz mieszkalnej przeznaczonej dla dróżnika, który dodatkowo wykonywał obowiązki kasjera. Wyjście z poczekalni prowadziło bezpośrednio na peron, na którym znajdowały się dodatkowe miejsca siedzące dla oczekujących na pociąg pasażerów. Przed przystankiem wybudowano mostek na prawym dopływie Koszarawy. Przystanek przez cały czas swojego funkcjonowania nosił nazwę Pewel Mała, z wyjątkiem czasów II wojny światowej, kiedy nazywał się Pewel Mała Haltepunkt.
Niestety czasy wojny nie były łaskawe dla przystankowego budynku. Działania frontowe, jaki e miały miejsce w 1945 r. wzdłuż linii kolejowej spowodowały całkowite zniszczenie budynku.
Budynek został odbudowany po wojnie w ograniczonej kwadratowej bryle z prostym dachem. Na elewacji zainstalowano charakterystyczny neon z nazwą przystanku, podobnie z resztą, jak w przypadku pozostałych stacji na linii.
Pod koniec XX wieku przystanek odgrywał coraz mniejszą rolę na linii. Likwidacja zlokalizowanych przy budynku rogatek i zastąpienie ich sterowanym ze Sporysza systemem automatycznym wymogły likwidację posterunku dróżnika. Z czasem ten sam los podzieliła poczekalnia, która funkcjonowała tutaj do początku lat dziewięćdziesiątych.
Z biegiem lat budynek przystanku w Pewli Małej ulegał coraz większemu zniszczeniu. Ostatecznie, w dniu 3 września 2015 roku budynek został wyburzony. Dziś w miejscu dawnego budynku stoi pusty peron z tablicą stacyjną i gablotą informacyjną. Na przystanku zatrzymują się pociągi regio.