ZOBACZ


W 1884 roku, 3km za obecną stacją Lachowice Centrum, na 28km linii z Żywca do Suchej Beskidzkiej otwarto stację Lachowice (w latach 1923-1971 Lachowice koło Żywca, w latach 1939-1945 Lachowice bei Saybusch). Szlak Hucisko-Lachowice miał spadek miarodajny 18,5‰ i maksymalny 20,7‰. Budynek dworca na stacji Lachowice był piętrowy, typowy dla budownictwa austriackiego tego okresu.
Budynek dworca, podobnie jak większość innych na linii, w roku 1945 został wysadzony przez wycofujące się oddziały niemieckie.
Po wojnie powstał tymczasowy drewniany budynek, który następnie w latach 80-tych został zastąpiony obecnym budynkiem dworca, przypominającym stylem ten zlokalizowany w Jeleśni.
Pociąg zwykle przejeżdżał bardzo blisko drewnianego budynku dworca, peron bez płytek tylko usypany żużlem z krawędziami betonowymi. Dyżurny ruchu sprawował nadzór nad dróżnikami na Stachówce, Kachlówce, Pająkówce. W latach 90-tych na Kachlówce zastąpiono stary budynek dróżniczy nowym, po 2010 roku został wyburzony. W poczekalni stacji Lachowice zawsze było przyjemnie ponieważ cała była udekorowana kwiatami doniczkowymi. Bilety sprzedawał Dyżurny, aby go przywołać obok kasy był zainstalowany dzwonek. Na stacji Lachowice najdłużej na linii sprzedawano bilety, kasa biletowa została zlikwidowana ponad 10 lat temu. Ze stacji korzystali mieszkańcy Lachowic, Stryszawy, Kukowa, Targoszowa, Krzeszowa i Tarnawy Górnej oraz Lasu, do stacji docierali z odległych przysiółków, Stryszawy Roztok i Wsiorza chodnikiem przez góry. W latach dużego ruchu w lokomotywowni Sucha Beskidzka do stacji Lachowice odstawiano składy gdyż się nie mieściły w Suchej.
Obok stacji Lachowice jest bocznica z której w latach świetności linii korzystały GS Stryszawa, Punkt Skupu Zwierząt, Tartak oraz Poczta Polska. Po wojnie obok stacji Lachowice wybudowano budynek UG Stryszawa a obok zlokalizowana była Restauracja u Świerkosza, później nieco dalej u Okrzesika. W latach 80-tych mieszkańcy tłumnie korzystali ze stacji Lachowice gdyż Stachówka była swego rodzaju lokalnym centrum handlowym. Aktualnie jeden z trzech torów jest wyłączony z eksploatacji. Stacja jak i cały odcinek Południowej DOKP już w latach 80-tych była zelektryfikowane . Stacja Lachowice całościowo leży na terenie Stryszawy. Aktualnie pomieszczenie poczekalni są wykorzystywane przez GOPS a niedawno rozpoczęto budowę parkingu Park&Ride aby po rewitalizacji linii skutecznie organizować transport zbiorowy.