Zarząd
Stowarzyszenia
Prezes Zarządu – Hubert Maślanka
Wiceprezes Zarządu – Piotr Jodłowiec

Komisja
Rewizyjna
Katarzyna Motyka
Ania Trzop