Pierwsza inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – finał


W dniu 17 kwietnia 2019 roku, podczas konferencji prasowej na stacji kolejowej w Jeleśni przedstawiciele Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka” poinformowali o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w województwach śląskim i małopolskim, dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka.

Celem podjętej przez mieszkańców inicjatywy było przedłożenie obu sejmikom wojewódzkim projektu uchwały, w myśl której radni województw wystosują apel do zarządów województw, w którym zwrócą się z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec – gr. województwa – Sucha Beskidzka” jako inwestycji kluczowej do realizacji przez województwa w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej.

Aby projekt uchwały wszedł do porządku obrad sejmiku i został poddany pod głosowanie konieczne było zabranie pod nim co najmniej tysiąc podpisów mieszkańców każdego województwa.

Zbiórka podpisów w województwie śląskim zakończyła się w czerwcu 2019 roku. Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec – granica województwa (Sucha Beskidzka)” został następnie przyjęty jednogłośnie Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/12/13/2019 z dnia 2019-08-26. https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-12-13-2019-z-dnia-2019-08-26.html

Zbiórka podpisów w województwie małopolskim natomiast rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku, a po jej zakończeniu w styczniu 2020 roku projekt został poddany kolejnym analizom. Okres procedowania uległ wydłużeniu z uwagi na stan epidemiczny.

Na posiedzeniu Komisji ds. Petycji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 24 czerwca 2020 roku projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ostatecznie, w dniu 1 lipca 2020 roku podczas XXIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa (Żywiec)”, jako inwestycji kluczowej do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej został jednogłośnie przyjęty przez radnych wojewódzkich.

– Rewitalizacja linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka łączy się także w naszych kategoriach myślenia o rozwoju transportu kolejowego. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wyszli z tą inicjatywą i zaapelować do wszystkich klubów o poparcie i przyjęcie projektu – powiedział marszałek Witold Kozłowski przed głosowaniem.

– Konieczność rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka jest sygnalizowana od lat. Jej znaczenie dla rozwoju regionu znajduje szerokie odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych województw, jednak kiedy przychodzi czas decyzji dotyczących naboru inwestycji, władze linię Żywiec – Sucha Beskidzka konsekwentnie pomijają. Sprzeciwiamy się temu, gdyż uważamy, że mieszkańcy Polski lokalnej, tej oddalonej od aglomeracji, nie mogą być dłużej pomijani przy rozdzielaniu środków unijnych. Zasługują, jak cała reszta mieszkańców regionu, by być beneficjentami środków pomocowych – argumentował wcześniej Hubert Maślanka, prezes Stowarzyszenia Kolej Beskidzka reprezentujący komitet mieszkańców.

Tym samym przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa – Żywiec” , jest uwzględnione jako inwestycja kluczowa do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej w obu województwach.