Spotkanie w sprawie Programu Kolej+


W dniu wczorajszym (05/08/2020) w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej miało miejsce spotkanie poświęcone programowi Kolej+.

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka, przedstawiciele Stowarzyszenia Kolej Beskidzka oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. Głównym celem programu Kolej+ jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub połączenia wymagają usprawnienia.
Na pierwszym etapie programu, który trwa do 26. sierpnia 2020 r. zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosił nabór zgłoszeń projektów. Wnioski mogą być składane m.in. przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego takich jak Aglomeracja Beskidzka.
W wyniku wcześniejszych ustaleń podjęto decyzję, że Aglomeracja Beskidzka zgłosi do Programu linie kolejową nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka, oraz nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie grup roboczych poświęcone przygotowaniu niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.
W przypadku linii Żywiec – Sucha Beskidzka opracowane wcześniej Studium Wykonalności będzie wykorzystane na II etapie postępowania jako studium planistyczno-prognostyczne.
Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka są zgodni co do zasadności usprawnienia i rozwoju połączeń kolejowych, które były długo przez zarządy województw marginalizowane. Kwestią podlegającą dalszym ustaleniom pozostanie sposób pozyskania wkładu własnego w wysokości 15% na realizację projektów.
Należy podkreślić, że Aglomeracja Beskidzka zasługuje na podobny system zarządzania transportem jak ma to miejsce w przypadku Aglomeracji Krakowskiej (Małopolska Karta Aglomeracyjna) lub Aglomeracji Ślaskiej (Śląska Karta Usług Publicznych).